Return of the Cuckoo

It has been a while since I spend time listening to any music. I guess I just needed it and this song just come to mind.

I guess subconsciously, we're in tune into certain music.
 


Anyway, here is the pinyin lyrics of the song:


Ting, lei but duin fu giu ngor

Wat gor, ling jing ngor dik sum ha dor
Joi nan gor
Gong, but chut ngoi mut git gor
Hor wor shun,
Gan gan bai sor
Hon, ya yat wa dou, but shuit
Hoi pa, lin lui lei yat sang yat yuet
Hang mou kuit
Ji, cha gan lei chang yue gwor
Kap gor lei
Tai dor, bor jit

Chorus
Ling yuen mut yong pou kung lei hor dou lou
Yam yao lei,
Loi hui ji yue joi ngor sum dai yik ngoi mou
Yue yok pung dou
Ta bei ngor hou
Ji mong ting joi yuen chu juk guan ngon hou
Sui but hor chan hou sai sou

Shuit tai dor wa ngor siong shuit
Dan ngor, wan si yiu na hor dou bit
Yam yao ngor
Tin, hung hung hoi fut nang cheuk fu
Ji yiu lei, pak chit, ping shuit

[Chorus]

Ling yuen mut yong pou kung lei nang gao, jung lou
Yam yao lei,
Loi hui ji yue joi ngor sum dai yik ngoi mou
Yue yok pung dou
Ta bei ngor hou

Ji mong ting joi yuen chu juk guan ngon hou
Dor mor siong chan hou, sai sou


Comments